ගෝඨාභයට මඩගහන්න මංගලගේ මඩකරියන් 05ක් ජාතික රූපවාහිනියට….!

රුපවාහිනි සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතේ පැවතියද එහි සභාපතිනිය වන සුළං කිරිල්ලිය සහ මංගල සමරවීර අතර ඇති සම්බන්ධතාවයන් මගින් සභාපතිනිය අත්තනෝමතිකව පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගොටාභය රාජපක්ෂ මහතාට මඩගැසීමේ මෙහෙයුමක් මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මේ මෙහෙයුම සදහා අමාත්‍ය මංගල සමරවීර යටතේ සේවය කරන සමාජජාලා මඩකරියන් 05ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාතික රූපවාහිනියට බදවාගෙන ඇති බව සදහන්.