ජනතාව වෙනුවෙන් එල්ලිලා මැරෙන සජිත් වගේ නායකයෙක් ලබන්න අපි වාසනාවන්තයි..!හිරු

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිටින්නේ උගත් බුද්ධිමත් පිරිසක් බවද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වන් නායකයෙකු ලැබීම එජාපයේ වාසනාවක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසයි

ඇය මෙම අදහස් පල කලේ ජනාධිපතිවරණ ජන හමුවක් අමතමිනි.