දෙමළ මුස්ලිම් ජනතා සන්ධානයේ සහය ගෝඨාට..!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය ලබාදෙන බව දෙමළ මුස්ලිම් ජනතා සන්ධානය ඊයේ(21) මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ප්‍රකාශ කළා.

එහිදී අදහස් දක්වමින් දෙමළ මුස්ලිම් ජනතා සන්ධානයේ සභාපති  නීතිඥ අබ්දුල් රහීම් ප්‍රකාශ කළේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  සමඟ සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේදී ඔහු විසින් දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන බවට පොරන්දුවක් දුන් බවයි.

ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනපති වු‍ණොත් මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආරක්‍‍ෂාව සම්බන්ධයෙන් සැකයක් බයක් තිබූ බවත් අදාළ සාකච්‍‍ඡාවෙන් පසු එම බය නැති වූ බවත් මුස්ලිම් ජනතා සන්ධානයේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

එසේම උතුරු නැගෙනහිරින් හමුදාව ඉවත් කිරීම සහ පොලිස් බලතල ඊලාම් බලතල සහ උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීම ගැන මාධ්‍යවේදීයෙකු විසින් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුර දෙමින් මුස්ලිම් ජනතා සන්ධානයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ බවත්, පොදුජන පෙරමුණ විසින් උතුරු නැගෙනහිර වැඩිදියු‍ණු කරන බවට පොරොන්දු වූ බවත් ප්‍රකාශ කළා.