ඔයාගේ නදීෂව පැත්ත පලාතක ගේන්න එපා… ප්‍රබල ඇමතිට එජාපයෙන් නියෝගයක්..!

නදීෂා හේමමාලිව කිසිසේත්ම ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවට වද්දා නොගන්නා ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකුට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන් විසින් අවවාද කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

මෙම අමාත්‍යවරයා පසුගිය සමයේ ප්‍රසිද්ධ රිය අනතුරකට සම්බන්ධ චරිතයක් බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වුනේ.