ගෝඨාභයට පහරදෙන්න…! කෝටි ගණන් NGO කළු සල්ලි අතයටින් දයාන්ට.!

පසුගිය දිනෙක ගෝටාබ්යට චෝදනා කරමින් දයාන් ජයතිලක සිදුකල ප්‍රකාශයන්ට හේතුව අන්කිසිවක් නොව ඔහුගේ ගිණුමට ලක්ෂ ගණනින් වැටෙන ඩොලර් වල ආනුභාවය බව අපට වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල මුදල් වලට රැවටී තම ආත්මය පාවාදෙන මෙවන් පුද්ගලයන් සමාජයෙන් කොන්කර දැමිය යුතු බවට ජන මතයක් සමාජය තුලින් මේ වනවිට මතුවෙමින් ඇත.