ගෝඨා සමග විවාද කරන්න කලින් O/L සමත් වෙලා එන්න..! බුකියෙන් සජිත්ට ප්‍රහාරයක්..!

ගෝඨාභය සමගින් විවාද කරන්නට පෙර සජිත් ප්‍රේමදාස හට අපොස උසස්පෙළ විභාගය සමත්වී පැමිණෙන ලෙසට දන්වමින් නිර්මාණය කරන ලද නිර්මාණශීලි පොස්ටුවක් සමාජ ජාලා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වෙමින් පවතී.