තමුසේ මොනවද අයිසේ කරන්නේ..? විජේපාලට විහාරමහාදේවියේදී සජිත් ජාතිය අමතයි..!

ඊයේ පැවති ගුරුවරුන්ගේ සම්මේලනය සදහා අඩු ගුරු සහභාගිත්වයක් පැවතීම හේතුවෙන් කෝපයට පත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි වෙතට දැඩි දෝෂාදර්ශනයක් එල්ලකර ඇති බව අපට වාර්තාවේ.

වැඩේ කනවා.. වැඩක් කරන්න බැරි නම් පල දොට්ට යනුවෙන් දැඩි ලෙසින් දෝෂදර්ශනයට ලක්වූ විජේපාල කනගාටුවෙන් යුතුව එම ස්ථානයෙන් නික්ම ගොස් ඇත.