රිල්වාන් ගැබිනියක්ද?හකීම්ගේ බොරු අතේ මාට්ටු..!

තමනට සහරාන්ගේ සහෝදරයා වන රිල්වාන් හමුවුයේ ගැබිණි වාට්ටුවේදී බව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා මාධ්‍ය හමුවේ පැවසුවත් එය අතේ පැලවෙන බොරුවක් බවට පැහැදිලිවම ඔප්පු වන්නේ රිල්වාන් ගැබිනි වාට්ටුවේ හමුවීමට නම් රිල්වාන් නියත වශයෙන්ම ගැබිනියක් විය යුතුය.

මන්දයත් රිල්වාන් පිරිමියෙක් වන නිසාවෙන් ඔහුට ගැබිණියක් වීමට නොහැකි නිසාවෙන් හකීම්ට රිල්වාන්ව ගැබිණි වාට්ටුවකදී හමුවිය නොහැකි බව ඉතා පැහැදිලිය.