සජිත්ට ජනාධිපතිවරණය දිනන්න බෑ..! මයන්ත /නවින් එකම වේදිකාවේ සිට කියයි…!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අසීරු බව එම පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මහතාගේ ගුණානුස්මරණ උත්සවය අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.

ඊට සහභාගී වූ ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා පැවසුවේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ ජය පරාජය කෙසේ වේ පැවසිය නොහැකි බවයි.