“සජිත් තමයි යකෝ ජනාධිපති” කියමින් එජාප මැරයෝ කොස්වත්තේදී පුද්ගලයෙකුට පහරදීලා..!

ඊයේ දින කොස්වත්ත ප්‍රදේශයේ කොළ බෙදමින් සිටි එජාප පාක්ෂිකයන් පිරිසක් රෝහල ඉදිරිපිටදී පුද්ගලයෙකුට පහරදෙන ආකාරය ඊයේ උදෑසන 10.30 පමණ මාර්ගයේ ගමන් කල සියල්ලන්ට දැකගත හැකිවිය…

සජිත් තමයි යකෝ ජනාධිපති.. ඇයි තෝ මොනවා කරන්නද? යනාදී වදන් කියමින් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙසින් හැසිරුණු මොවුන් බීමතින් සිටින බවටද සැකයක් ඇත.