ඊ‌යේ පෑඩ්..!අද ස්වයං වින්දනය අවම කරන්නට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනවා…! සජිත්ගෙන් අමුතු කතාවක්…!

තමන් ජනාධිපති වූ පසු කාන්තාවන් සදහා නොමිලේ සනීපාරක්ශක තුවා ලබා දෙන බවට ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයට අනතුරුව අද දිනයේ මැතිවරණ ‌වේදිකාව තුලදි ස්වයං වින්දනය අවම කිරිම පිළිබදවද සජිත් ‌ප්‍රේමදාස මහතා අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ‌කරුණු ප්‍රචාරණය ‌වෙමින් ඇත.