නොමිලේ පෑඩ් කතාවට කාන්තාවන්ගෙන් සජිත්ට බලු බැණුම්.. FB ගිණුමට කඩාපැන බැණ වදිති..

තමන් ජනාධිපති වූ පසු කාන්තාවන් සදහා නොමිලේ සනීපාරක්ශක තුවා ලබා දෙන බවට ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයට සමාජජාල කාන්තාවන් විසින් දැඩිව විවේචනය පල වෙමින් ඇත.

පේ‍්‍රමදාම මහතාට හිතවාදී සමාජ ජාල ගිණුම් වෙත ප්‍රතිචාර දක්වමින් කාන්තාවන් විසින් තම විරෝධය පළ කරමින් සිටිති.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එවන් විවේචන සහිතව ප්‍රතිචාරයක් කිහිපයකි.