රෝහිත-ටට්යානා මවුපියන් වෙති… කිරිකැටි මුණුපුරා පාන්දරම මහින්ද සීයා අතටයි..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්‍ෂ මහතාගේ බිරිද විසින් දරුවකු බිහිකර ඇත.

කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී රෝහිතගේ බිරිද ටට්යානා විසින් පිරිමි දරුවකු අද අලුයම බිහිකර තිබේ.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සීයා කෙනෙකු වී ඇත.