අනේ මගේ වෙල්ගමව පන්නන්න එපා…! නිලි කුමාරි ශ්‍රීලනිප ප්‍රබලයෙක් හමුවෙයි…!

ශ්‍රීලනිප තීන්දුවට එරෙහිව යමින් සජිත් ප්‍රේමදාස සමග ගිවිසුම් ගත වූ කුමාර වෙල්ගම මහතාව ශ්‍රීලනිපයෙන් පන්නා නොදමන ලෙසට ප්‍රසිද්ධ නිලියක් විසින් ශ්‍රීලනිප ප්‍රබලයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට වාර්තා වේ.