රට වටේම පැතිර යන පොහොට්ටුවන්ගේ හු රැල්ලට කොලොන්නාවේ සෝලංග තිත තබයි…!

පසුගිය දින කොලොන්නාවේ පැවති පොහොට්ටු – ශ්‍රීලනිප ඒකාබද්ධ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රැලියේදී කොලොනාව ශ්‍රීලනිප ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා රැලිය අමතන විට පැමිණ සිටි සියලුම පාක්ෂිකයන් කිසිදු ආකාරයේ බධාකිරිමකින් තොරව ඉතා සාමකාමිව එම කතාවට යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වීම දේශපාලන පොර පිටියේ කතාබහට ලක්ව ඇත.