ගෝඨාභය දිනවන්න සෝලංග කොලොන්නාව පුරා පාද යාත්‍රාවක…!

ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය උදෙසා කොලොන්නාව ආසනය පුරා මේ දිනවල පාද යාත්‍රාවක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි නායකත්වය ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රීලනිප ප්‍රධාන සංවිධායක ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා විසිනි.

එම පාද යාත්‍රාව සදහා ජනතාවගෙන් ඉතා ඉහල ප්‍රතිචාරයක් ලැබීම සුවිශේෂී සිදුවීමකි.