නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා- 806,931 55.6%
සජිත් – 522,404 36%