නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌කොළඹ දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා-665,052 48.16%
සජිත් -600870 43.51%