නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මාතලේ දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌ගෝඨාභයට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
ගෝඨා – 183,500 55.5%
සජිත් – 131,130 40%