නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රහණය ‌සජිත්ට…!

මේ වනවිට නිකුත් වී ඇති නවතම බුද්ධි අංශ වාර්තාව අනුව ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ‌‌සජිත් ‌ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරියෙන් සිටින බවට අපට වාර්තා ‌වේ.

එම වාර්තාව පහතින්…

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
සජිත් – 276,718 60%
ගෝඨා-175,730 38%