රනිල්ගේ නීති විශාරදයෝ සජිත්ව මට්ටු කරති; ‘දිනුවත් පරාදයි’ තර්කයෙන් සජිත් හාන්සියි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජයගත හොත් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීති විශාරදයෝ පෙන්වා දෙති.


ජනාධිපතිවරණයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයගත හොත් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ යම් වෙනසක් සිදුවිය හැකි බවද ඔවුන් පෙන්වා දේ.


එහෙත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයගත හොත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පමණක් නොව කැබිනට් මණ්ඩලයෙහි ද කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනු ඇති බවට ද ඔවුන් ඉඟි පළ කරයි.


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46 (2) ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඉවත් වීම පිළිබඳව කරුණු සඳහන්ව ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වන්නේ, අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ස්වකීය අත්සන යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත යවන ලිපියක් මගින් ස්වකීය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වුවහොත් හෝ මිස, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන යටතේ යම් තාක් කල් අමාත්‍ය මණ්ඩලය පවතින්නේ ද, ඒ තාක් කල් ස්වකීය ධූරය දරන්නේය යනුවෙනි.


කෙසේවුවද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නීති විශාරදයකු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ආචාර්ය ජයම්පතී වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී කවුරුන් ජනාධිපති වුවද තවදුරටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාම වන බවයි.