එයා මොලේ නොමේරු ළමයෙක්…! ජාතිය ඇමතු සිහින ජනපතිට එජාපයෙන් ප්‍රහාරයක්..!

ජනපති වන්නට මත්තෙන් ජාතිය අමතන ලද සජිත් ප්‍රේමදාස නොමේරු දේශපාලන චරිතයක් බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ව්‍යග්‍රා තාරකාව විසින් පවසන ලද බවට පොස්ටුවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වෙමින් පවතී.