කොලොන්නාව නගර සභාව තුලදී මාධ්‍යවේදියෙක්ට පහරදීම පිටුපස එජාප හස්තයක්…!

කොලොන්නාව නගර සභාව තුලදී මාධ්‍යවේදියෙක්ට පහරදීමේ සිදුවීම සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිපලයක් බවට මේ වනවිට අප වෙත ලැබී ඇති තොරතුරු මත සනාථ වී ඇත.

එජාපයේ වංචා දුෂණ පිලිබදව හඩ අවදිකරන තරුණ මාධ්‍යවේදීන් හට මැර තර්ජන එල්ල කරන මේ අජුත රජය තමන්ගේ ප්‍රශස්ති ගී ගයන මාධ්‍ය ගණිකාවන්ට සියලු සැප සම්පත් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම ඉතා කනගාටුදායක තත්වයකි.

කොලොන්නාව ආසනයේ එජාප සංවිධායකවරයාගේ සියලු මාධ්‍ය සංදර්ශන වල සැගවුණු යතාර්ථය ජනතාව හමුවේ තැබීම නිසා උරණව සිටි එජාපයේ කොලොන්නාව මැර කල්ලිය ඉහත සිදුවීම පිටුපස සිටින බව සදහන්.