තෝ කවූද උත්තෝ අපිට..? සජිත් තමයි ජනපති..! තරුණ මාධ්‍යවේදියාට එජාප මැරයෝ පහරදීලා…!

තම මවගේ අවසන් කටයුතු සදහා කොලොන්නාව නගර සභා ආදාහනාගාරයට යාබද ශාලාව වෙන්කරගැනීමට ගිය තරුණ මාධ්‍යවේදියෙකුට කොලොන්නාව නගර සභා කාර්යාලය තුල සිටි කුලී මැරයන් පිරිසක් පහරදීමේ සිදුවීමක් අපට වාර්තා වේ.

පෙරදිනයේදී තම මවගේ නමට වෙන්කරන ලද ශාලාව කොලොන්නාව නගර සභා සභාපතිවරයාගේ අනියම් හිතවතියකගේ සොහොයුරෙකුට ලබාදීමට එරෙහිව හඩ අවදිකළ එම මාධ්‍යවේදියාට පහරදීමට තරම් පහත් මානසිකත්වයෙන් යුත් කුලී මැරයන් පිරිසක් එම නගර සභාවේ තබාගෙන සිටිනුයේ නගර සභාවේ සභාපතිවරයාගේ සුරතලියන්ගේ අවශ්‍යතාව මත බව සදහන්.