අධිකරණයට අපහාස කළ රංජන් රාමනායකට වසර 04ක සිරදඩුවම්..!

අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා ලැබු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක මහතාට වසර 04ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවමක් නියම වී ඇති බව අපට වාර්තා වේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *