ගෝඨා ෆේල්..!Moody’s, Fitch, S&P දර්ශක වල ශ‍්‍රී ලංකාව බංකොලොත් ගැට්ටට..!

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් විසින් ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව CCC+ කාණ්ඩයේ සිට CCC කාණ්ඩය දක්වා පහත හෙළා තිබේ.

ඔවුන් දීර්ඝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් පෙන්වාදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය ණය ගෙවීමේ අවදානම පැහැර හැරීම අවදානම ඉතා වැඩි බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර මූල්‍ය තත්ත්වය තවදුරටත් දුර්වල වෙමින් පවතින බවත් ඉදිරි කාල සීමාවේදී බැඳුම්කර ණය කල් පිරීම මත විදේශ විනිමය මත තවදුරටත් පීඩනය එල්ල වනු ඇතැයිද වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

ශ‍්‍රී ලංකාව දිගුකාලීන ශ්‍රේණි ගත කිරීමේදී තවදුරටත් සෘණාත්මක බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

මීට පෙර මූඩිස් හා ෆිච් රේටින් විසින්ද ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම මේ හා සමාන කාණ්ඩවලට පහත දමා තිබේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *