වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කථානායකට බාරදී ඇත්තේ රනිල් පමණයි.! (Exclusive)

1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ආකෘතිය අනුව සහ 1988 අංක 78 දරණ සංශෝධනයේ ඇති ප්‍රතිපාදන අනුව පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත්වු මහජන නියෝජිතයෙක් වශයෙන් වාර්ෂිකව කථානායකවරයාට සහ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට ලබාදිය යුතු වත්කම් බැරකම් පිළිබද ප්‍රකාශය නිසි ආකාරයෙන් ලබාදි ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පමණක් බව විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ අපට වාර්තා වේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපති කාල සමය තුල ලැබු වැටුප තැන්පත් කළ ගිණුමෙන් රුපියල් කෝටි 03ක මුදලක් අතුරුදහන්වීමේ සිද්ධියත් සමගින් මන්ත්‍රිවරුන්ගේ සහ ඇමතිවරුන්ගේ වත්කම් හා බැරකම් පිළිබදව විශාල කතිකාවතක් නිර්මාණය වී ඇත.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *