තීරණාත්මක තීන්දු තීරණ රැසක් ගන්න ආසියානු ක්‍රිකට් ප්‍රධානියා ජනපති හමුවෙයි..!

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට දේශපාලන බලපෑම එල්ලවන බවට නැගෙන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරිම සදහා ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින එහි සභාපති ජෙයී ෂා මහතා අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී ඇති අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ නව ක්‍රීඩා නීතියක් මෙන්ම නව ක්‍රීඩා අධිකාරියක් ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවත් ක‍්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර  ගන්නා  බවත් ය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *