රුවන් – ප්‍රංශ තානාපති හමුවක්..!

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක රුවන් විජයවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති එච්.ඊ.ජීන් ෆ්‍රැන්සුවා මහතා අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී (18) පැවැත්විණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යළි නගා සිටුවීමට ප්‍රංශයේ සහාය ලබා දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී සාකච්ඡා කළ බව රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

බලශක්තිය, නාගරික සංවර්ධනය, කෘෂිකර්මය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැනි ක්ෂේත්‍ර සඳහා ප්‍රංශයේ දායකත්වය මෙන්ම සැපයුම්, ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය වැනි ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් උපකාර කිරීම සඳහා ප්‍රංශයට කළ හැකි දේ ගැනද එහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු බව ද විජයවර්ධන මහතා කීය.

දෙරට අතර සබඳතා වැඩිදියුණු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද එහිදී සාකච්ඡා සිදුවී ඇත.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *