ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව අවලංගුයි..! ඇමති හරීන්ගෙන් ගැසට්ටුවක්..!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා අතුරු කමිටුවක් පත්කිරීමේ තීරණය අවලංගු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට තමන් අත්සන් තැබූ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා.

එක්ස් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු කියා සිටියේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පනවා ඇති තහනම ඉවත් කරගැනීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *