මම IMF ගිවිසුමට යන්නේ රට දැනුවත් කරලා..! ජනපති රනිල් කතානායකට කියයි..!

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟතාවයකට පැමිණීමට පෙර අදාළ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කරන බව ජනාධිපතිවරයා තමාට දැනුම්දුන් බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.
දැනට එළඹී ඇත්තේ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයක් එය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අනුමත කළ යුතු බවත් ඊට පෙර ණයහිමියන් සමග සාකච්ඡා කර එම වාර්තාවද ඊට ඇතුළු කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා දන්වා තිබේ.   
“සියලුම තොරතුරු ලැබුණු පසු කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කරනවා. එසේම විරුද්ධ පක්ෂය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පාර්ශ්වයකට එම දැනුවත් කිරීමට සහභාගී විය හැකි බව ජනාධිපතිවරයා මට පැවසුවා”, යනුවෙන් කථානායකවරයා පැවසීය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *