ජනපති රනිල් පරාදයි..! මුහුණුපොතේ ජනමත සමීක්ෂණ වාර්තා එලියට..!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගිය හැකි නායකයා කවුද? යන්න විමසන ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක් ඔස්සේ පවත්වන ලද ජනමත සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලවලට අනුව ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක හමුවේ වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැවැන්ත පරාජයක් ලබා ඇති බව…