සාරිය අනිවාර්යයි..! චක්‍රලේඛය අද හෙටම..!

පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා සාරිය අනිවාර්‍ය කරමින් අද (23) චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශයේ ලේකම් නිහාල් රණසිංහ පවසනවා.

පසු ගිය දින කිහිපයේ දී පාසල් ගුරුවරියන් පිරිසක් සාරිය වෙනුවට වෙනත් ඇඳුම්වලින් සැරසී සිය රාජකාරි කටයුතු සඳහා පාසල් වෙත පැමිණ තිබුණා.

මේ හේතුවෙන් මෙම නව චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන බව යි ලේකම්වරයා අවධාරණය කරන්නේ.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *