පාසල් ළමුන් සමග ක්‍රිඩා කරන මාත් ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයෙක්..! සභාව සිනා සයුරේ ගිල්වමින් සජිත් මැතිසභයේදි කියයි..!

පාසල් ළමුන් සමග ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු ලෙස තමන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහෝ ආසාවක් දක්වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරයි.

කුඩා කලද තමන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේද නිරත වී සිට ඇති බවද හෙතෙම පැවසීය.

එනිසා තමන්ට ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කිරීමට අයිතියක් ඇතැයි ද ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂයේදී කියා සිටියේය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *