දූෂණ විරෝධී පනත මෙන්න..!

(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙට පැවැත්වීමට නියමිතය.

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සමාජයේ විවිධ ආන්දෝලනාත්මක කතා බහ ඇති වූ අතර එම පනත් කෙටුම්පත සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *