මත්ද්‍රව්‍ය මැඩලීමට පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක්

මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබ ඇතැයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

එහි සභාපතිත්වය දරන්නේ මහජන ආරක්ෂක  අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතාය.

සිසිර ජයකොඩි, වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ, බුද්ධික පතිරණ, වෛද්‍ය ගයාෂාන් නවනන්දන, තුෂාර ඉඳුනිල්, වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති, මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය, අසංක නවරත්න උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, මන්ජුලා දිසානායක සහ  තවරාජා කලේඅරසන් එහි සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *