හිට්ලර් කතාවට ජනපතිට සතුටු හිතිලා..! වීරසේකරගෙන් පළුවක් ගලවා දිළුම්ට තවත් රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයක්..!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිළුම් අමුණුගම මහතා ප්‍රජා පොලිස් සේවා රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වශයෙන් මීට සුළු වෙලාවකට පෙර ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත.

ඒ ඔහු මෙතෙක් දරනු ලබන බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා, දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයට අමතරවය

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *