ජනපති නියෝගයෙන් ලබන වසරේ සිට පාසල්වලට ඉංග්‍රිසි..!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහයන්ගේ විශේෂ උපදෙස් අනුව ලබන වසරේ සිට සියලුම පාසල්වල පළමු වසරේ සිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමට කටයුතු කෙරෙන බව අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ඒ බව පැවසීය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *