ව්‍යාපෘති කාර්යාල 55ක් වසා දැමීමට රජයෙන් තීරණයක්

දැනට ක්‍රියාත්මක විශාල සේවක පිරිසක් සහිත ව්‍යාපෘති කාර්යාල 55ක් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ, ව්‍යාපෘති කාර්යාල සහ ව්‍යපෘති කළමනාකරණ ඒකක සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් එම තීරණය ගත් බවය.

හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු වන එච්.ටී. කමල් පද්මසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කමිටුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර තිබුණි.

එම කමිටු නිර්දේශ මත ව්‍යාපෘති කාර්යාල 32ක් අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම ව්‍යාපෘති කාර්යාල 46ක් අවම සේවක පිරිසක් යටතේ පවත්වාගෙන යෑමටත් අදාළ කමිටු වාර්තාව මගින් නිර්දේශ කර ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට භාජනය වූ බවත් එහිදී අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත තව දුරටත් මෙම කාර්යාල 55ම වසා දමන්නේ ද යන අවසන් තීරණය ඉදිරියේ දී ගැනීමටත් ජනාධිපතිරයා එකඟත්වය පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව කමිටු වාර්තාව පිළිබඳව ඉදිරියේ දී මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති කාර්යාල හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක රැසක් පිහිටුවා තිබේ.

එම කාර්යාලවල උපෙදේශකයින් ඇතුළුව විශාල සේවක පිරිසක් ඉහළ වැටුප් තලයන්ට අනුව සේවයට බඳවා ගෙන ඇතැයි ද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

රට මුහුණ දී සිටින මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ විශාල ව්‍යාපෘති කාර්යාල නඩත්තු කළ නොහැකි බැවින් ජනාධිපතිවරයා විසින් කමිටුවක් පත්කළ එම ව්‍යාපෘති කාර්යාල සම්බන්ධයෙන් ඇගයීමක් සිදුකිරීමට පසුගිය දා තීරණය කර තිබුණි.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *