ඉතිහාසයේ පළමු වරට ජනපති රනිල්ගේ ආරාධනයෙන් ප්‍රංශ ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකාවට..!

ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් මෙම සති අන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතවීමට නියමිත බව ප්‍රංශ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයෙක් මෙරට සංචාරය කරනු ලබන්නේ ඉතිහාසයේ පළමු වරටය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *