අදෝනාවක් නගමින් පොහොට්ටු හෙඩ් ඔෆිසියේ ලේකම් රේණුක මිල්කෝ සභාපතිකමින් ඉල්ලා අස්වේ..!

රේණුක පෙරේරා මහතා මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

තනතුරේ කටයුතු කිරීමට තවත් මාසයක් තිබියදී මෙසේ ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු සදහන් කරයි.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *