රැග් කරොත් බ්ලැක් ලිස්ට්; රස්සාවක් කරලත් හමාරයි..!

නවක වදය ඇතුළු විවිධ වැරදි සඳහා යොමුවන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ අසාදු ලේඛනයක් සකස් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුරේන් රාඝවන් පවසයි .

නවකවදය, රාජ්‍ය දේපලවලට හානි කිරීම, ප්‍රචණ්ඩත්වය වැපිරීම වන චෝදනාවලට ලක්වන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඒ සඳහා වරදකරුවන් වූ විට ඔවුන්ගේ නම් අසාදු ලේඛණයට ඇතුලත් කරන බවද ඔහු පවසයි .

රජයේ රැකියා ලබාදීමේදී සහ වෘත්තිය මට්ටමේ ශිෂ්‍යත්ව ආදිය ලබාදීමේදී වෙනත් රජයේ පහසුකම් ලබාදීමේදී අසාදු ලේඛනයේ සිසුන් නොසලකා හරින බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුරේන් රාඝවන් පැවසීය.

You May Also Like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *